Nej till vindkraftverk i Barlingbo

Försvaret vill inte att det byggs några vindkraftverk vid Stafva gård Barlingbo. Enligt militären ligger det planerade vindkraftverket inom det skyddsområde som finns kring Visby flygplats. Det innebär att försvaret anser att ett vindkraftverk i området allvarligt kan påverka användningen av flygplatsen och att riksintresset därmed skulle kunna skadas.