Krav på bättre ambulansberedskap

Socialdemokrater på norra Gotland kräver att ambulansen i Slite ska vara bemannad dygnet runt och att ambulanshelikoptern ska kunna flyga även när det är mörkt.

Gotland har totalt fyra ambulanser, men det saknas bemanningen i Slite nattetid, Det beror på att ambulansen får stå i garaget i Visby över natten, konstaterar socialdemokraterna Lisa Kalström och Majvor Östergren i en motion till regionfullmäktige.

Det kan innebära långa väntertider vid akuta sjukdomsfall på nätterna, framför allt på Fårö, skriver de.

I motionen krävs att ambulansen i Slite ska vara bemannad dygnet runt, och att ambulanshelikoptern ska vara stationerad på Gotland och kunna flyga dygnet runt.