Gemensamt förslag om politikerpensioner

Folkpartiet, Moderaterna, Miljöpartiet och Vänstern vill i en gemensam motion att regionen utarbetar ett program för utbildning, jobbcoaching eller liknande aktiviteter och erbjuder det till berörda politiker som omfattas av de gamla pensionsreglerna.

Det gällande regelverket för avgångsvederlag och visstidspension bör omarbetas för att harmonisera bättre med de system som gäller på övriga arbetsmarknaden, föreslås i motionen.

Socialdemokraternas Åke Svensson har lämnat en egen motion om översyn av pensionsreglerna. Men enligt folkpartiets Johan Malmros kom den till i all hast, eftersom socialdemokraterna inte kunde acceptera de övriga partiernas motion.