Regionfullmäktige

Stor oro kring framtidens färjepriser

1:56 min

Priset på godstranssporterna och även färjebiljetterna är Gotlands ödesfråga. Om det var flera ledamöter eniga om när frågan diskuterades vid Gotlands regionfullmäktiges sammanträde.

Centerpartisten Ola Lindvall undrade vad regionen gör för att få staten att satsa mer på Gotlandstrafiken och vänsterns Brittis Benzler var orolig för hur bränslepriserna ska påverka priserna i framtiden, även om hon är positiv till de nya hårdare kraven på svavelutsläpp från fartygstrafiken.

Centerns Lars Thomsson lovade också att försöka påverka sina ledamöter i riksdagen och såg det som en av de viktigaste striderna för framtiden att se till att det blir ett vettigt färjeavtal där staten tar sitt ansvar.

Den 19 december har regionen bjudit in Trafikrådet för att samråda med det gotländska näringslivet hur man kan gå vidare för att påverka regeringen.