Gotlandshem slutar med talsvar

Gotlandshem slutar med tjänsten där folk som söker bostad kan ringa en särskild telefonsvarare.

Lisbeth Ek, som är chef för uthyrningsavdelningen, säger att Gotlandshem under åren sett att antalet telefonsamtal drastiskt har minskat och att de allra flesta anmäler intresse för lediga lägenheter via hemsidan.

Den 29 december är det stopp för att intresseanmäla sig för lediga lägenheter via Gotlandshems talsvar.  

Den som inte har tillgång till internet kan under kontorstid istället kontakta deras uthyrningsavdelning för att få hjälp.