Så mycket sparar regionen på att stänga skolor

1:51 min

Nu har tjänstemännen räknat ut hur mycket man tjänar på att lägga ner de skolor som föreslås ska försvinna. Samtidigt innebär det dyrare bussresor.

Om Fårösunds högstadium flyttas till Solklintsskolan sparar barn- och utbildningsförvaltningen (BUF) 3 064 000 kr per år. Skolskjuts kostar 450 000 kr.

Om Vänge skola flyttas till Kräklingbo skola sparar BUF 732 000 kr per år. Skolskjuts kostar 500 000 kr.

Om Vänge skola flyttas till Romaskolan sparar BUF 1 120 000 kr per år. Skolskjuts kostar 40 000 kr ytterligare.

Om Kräklingbo flyttas skola till Romaskolan sparar BUF 3 179 000 kr per år. Oförändrad kostnad för skolskjuts.

Om Hogrän skola flyttas till Romaskolan sparar BUF 2 320 000 kr per år. Minskad kostnad för skolskjuts 500 000 kr.

Om Öja skola flyttas till Havdhem sparar BUF 1 390 000 kr per år. Ökad kostnad för skolskjuts 300 000 kr.

Om Stånga skola till flyttas till Garda och Högbyskolan sparar BUF 1 476 000 kr per år. Förvaltningen återkommer med skolskjutskostnad.

Om Klinteskolans högstadium flyttas till Högbyskolan sparar BUF 902 000 kr per år. Ökad kostnad för skolskjuts (Klinte, Sanda) 150 000 kr. Ökad kostnad för skolskjuts (Eskelhem och Hogrän) 750 000 kr.

Om Klinte, Hogrän, Eskelhem och Sanda skolor flyttas till Klinteskolan sparar BUF 3 657 000 kr per år. Ökad kostnad för skolskjuts 180 000 kr.


Här har vi sammanfattat DE FÖRSLAG som Gotlands barn- och utbildningsförvaltning gett om förändrad skolorganisation på ön:

1. Vänge skola läggs ner: 

Eleverna får gå antingen i Kräklingbo skola eller i Romaskolan. Kräklingbo skola totalrenoverades 2006-2007 och byggdes ut så att den kan ta emot ca 150 elever - tre gånger så många som i dag. Restiden är beräknad till 20 minuter mellan de bägge skolorna. Avståndet mellan skolan i Vänge skola och skolan i Roma är 9,6 km (med en beräknad restid om 12 minuter). Om Vänge skola läggs ner kan det vara möjligt att flytta Mattisskolan dit. Förvaltningen skriver att "eftersom Spunkens förskola blir kvar i Vänge skola skulle en Mattislokalisering innebära ekonomiska fördelar genom att verksamheten i Halla skulle kunna upphöra". I Vänge skola finns både idrotts- och slöjdsalar.

2. Kräklingbo skola läggs ner: 

Eleverna får istället gå vid Romaskolan. Avståndet mellan skolan i Kräklingbo skola och skolan i Roma är 21 km (med en beräknad restid om 20 minuter).

3. Högstadiet på Fårösundsskolan försvinner:

Eleverna får istället gå vid Solklintsskolan i Slite, som är i mycket gott skick och genomgick en totalrenovering och utbyggnad under 2005-2007. Avståndet mellan skolan i Fårösund och skolan i Slite är 29 km (med en beräknad restid om 27 minuter). "Ett sammanhållet högstadium på norra Gotland skulle ändå vara en liten enhet som också den skulle ligga på gränsen till behov av regionalt stöd enligt nuvarande principer för att kunna bedriva lagstadgad undervisning med god kvalité. " Om Fårösundsskolans högstadium flyttas kan förskolan Sjöliljan flyttas till "Röda längan".

4. Skolorna i Eskelhem, Sanda och Hogrän läggs ner:

Eleverna får istället gå på Klinteskolan. Förslaget bygger på att Klinteskolans högstadium flyttas till Högbyskolan. I ett annat alternativ får eleverna från Hogrän istället gå på Romaskolan. Från Eskelhems skola är det 14,4 km till Klinteskolan. Beräknad restid: 19 min. Från Sanda skola är det 6,2 km till Klinteskolan. Beräknad restid: 9 min. Från Hogrän skola är det 20,3 km till Klinteskolan. Beräknad restid: 25 min. Avståndet mellan skolan i Hogrän skola och skolan i Roma är 12 km, eller runt femton minuter. "Om hela Klinteskolans utrymmen tas i anspråk bör det finnas förutsättningar att göra en mycket bra verksamhet med en organisation med mellan 2-3 klasser/årskurs. Förutsättningarna att göra en "storbarnsfritids" med verksamhet riktad till de äldre eleverna blir mycket goda.

5. Högstadiet på Klinteskolan försvinner:

Eleverna flyttas till Högbyskolan i Hemse. Avståndet mellan Klinteskolan och Högbyskolan är 23,2 km (med en beräknad restid om 24 min).

6. Stånga skola läggs ner:

Eleverna från Gerum, Linde och Lojsta får åka till Högbyskolan i Hemse. Eleverna från Burs och Stånga får åka till Garda skola.

7. Öja skola läggs ner:

Eleverna flyttas till Havdhems skola. Avståndet mellan skolan i Öja och skolan i Havdhem 16,7 km (med en beräknad restid om 16 minuter).

Därför vill BUF stänga skolor

 • Statens krav på att lärare ska ha legitimation från 1 juli 2015 ställer framför allt mindre skolor inför stora prov. Då får bara legitimerade lärare ansvara för undervisning och sätta betyg.
 • Större skolor skulle enligt BUF innebära "större möjligheter att bedriva en undervisning med behörig personal i ändamåls-enliga lokaler", samtidigt som eleverna får fler att vara med
 • Vid sitt möte den 22 februari 2012 bestämmer politikerna i barn- och utbildningsnämnden vilka skolor som blir kvar.

Här finns mer fakta att läsa

Här hålls möten

 • Klintehamn onsdag 7 december kl 19 Rondo
 • Hemse torsdag 8 december kl 19 Hemsegården
 • Lärbro måndag 12 december kl 19 Korsbygården
 • Fårösund NYINSATT onsdag 14 december
  KL Kustparken, Sporthallen
 • Roma torsdag 15 december Romaskolans matsal
 • Visby måndag 19 december Södervärnskolans aula
Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.