Fosfatförbud väntas i hela Europa

I dag väntas EU-parlamentet att rösta för ett förbud mot fosfater i både tvätt- och diskmedel. I Sverige har vi redan förbud mot fosfater i tvätt- och diskmedel, men Östersjön får ta emot stora mängder av det övergödande ämnet från andra länder.

 

 

 

Förbundet innebär att alla länder runt Östersjön, utom Ryssland, ta bort fosfaterna i tvättmedel från 1 juli 2013 och maskindiskmedel 2017.

När fosfaterna försvinner ur rengöringsmedlen minskar även kostnaderna för att ta hand om resterna i reningsverken. Jordbruket är fortfarande den största källan till fosfatutsläpp, men rengöringsmedel står också för en avsevärd del.