Ronehamn

Fiskvatten renas för halv miljon

Fiskfabriken i Ronehamn måste investera omkring en halv miljon kronor för att rena avloppsvattnet från fabriken. Det har miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutat, enligt de gotländska tidningarna.

I åtta år har frågan om rensvattnet från fabriken bollats mellan olika myndigheter och nu har beslut fattats att fabriken ska installera mekanisk rening som tar bort 70 procent av kväve och fosfor i rensvattnet innen det släpps ut i havet igen.