HGO och GI i samarbete

Högskolestudenter ska idrotta mer

Högskolan på Gotland och Gotlands Idrottsförbund inleder nu ett fördjupat samarbete kring idrott och högskolestudier för att  få studenter att aktivera sig mer.

Idrottsförbundet ska vägleda och lotsa intresserade studenter till passande förening på ön.

Dessutom ska samarbetet stimulera elittdrottare att kunna kombinera sin idrott med studier. Tanken är att de som idrottar samtidigt som de studerar ska må bättre, samtidigt som det gynnar studierna.