BUN:s au

Nedläggningshotade skolor blir kvar

7:50 min

Fårösund, Kräklingbo, Öja, Stånga och Klinteskolans årskurs 7-9 blir kvar. Det är förslaget från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskottet till nämnden.

När det gäller övriga skolor som föreslagits läggas ner, väljer arbetsutskottet att inte gå till beslut.

-Det behövs mer underlag för beslut kring Vänge, Hogrän och Eskelhem, enligt Brittis Benzler (V), ordförande i barn- och utbildningnsämnden. 

När det gäller Sanda skola diskuteras en lösning där skolan kan bli kvar som F-3 skola, men mellanstadiet flyttas till Klintehamn.

I de förslag som finns ska Halla skola säljas och Mattisskolan som är där idag skulle i så fall flytta in i Vängeskolan.

Beslut om den nya skolorganisationen tas den 22 februari på nämndens sammanträde.