Bygglovsärenden hinner inte behandlas

1:50 min

Enligt en ny lag från i fjol ska den som söker bygglov få besked inom tio veckor. Men Region Gotland klarar inte den tidsgränsen och har redan dragit på sig flera JO-anmälningar för det.

Byggnadsavdelningen vill nu nyanställa sex personer, tre byggnadsinspektörer och tre bygglovshandläggare. Dessutom överväger man att låta personalen jobba övertid för att klara av anhopningarna av byggnadslovsansökningar.

Byggnadsinspektörerna ska helst ha ingenjörsutbildning och just ingenjörer är de som är några av de mest eftertraktade på arbetsmarknaden just nu och det gäller inte bara på Gotland.

Men Anders Buskas, chef på byggnadslovsavdelninge,  är hoppfull och tror att han kommer att få tag i personal.