Översyn klar

Flera reningsverk klarar inte kraven

1:33 min

Genomgången av öns reningsverk är nu klar. Och den visar att flera verk är underdimensionerade och att ledningsnätet behöver bytas ut på flera ställen.

I våras kunde ju Radio Gotland avslöja att flera kommunala reningsverk inte fungerade. Man var tvungen att "bredda", det vill säga släppa ut orenat vatten. Och det här ledde sedan till att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade om en översyn.

Det började med problem i Havdhems reningsverk där orenat vatten med höga fosforhalter släpptes ut i naturreservatet. Det har åtgärdats, men miljö- och hälsoskyddsnämnden ville då kontrollera alla de gotländska reningsverket. Och den genomgången visar nu att inte oväntat att Katthammarsvik och Alva-Hemse har stora problem och även Sudersand på Fårö.

Nu ska miljö- och hälsoskyddsnämnden och tekniska nämden ta fram ett åtgärdsprogram. Planen är att reningsverken ska ha godkänd rening under det här året.

När det gäller reningsverken så har även miljö- och hälsoskyddsnämnden yttrat sig positivt till att Klintehamns avloppsreningsverk byggs ut och får dubbelt så stor kapacitet mot idag.

Tanken är sedan att de små reningsverken i Burgsvik, Nisseviken, Havdhem och Kvarnåkershamn ska anslutas.

På så sätt kommer man åt problemen med dålig rening.

Även när det gäller reningsverket i Slite planeras det att ansluta flera mindre reningsverk. Det handlar om Lärbro, Stenkyrka och eventuellt Tingstäde.