Förhandlar om uppsägningar

Tio kan få gå från Hassela

10 min

Tio anställda riskerar att förlora sina jobb vid Hassela i Klintehamn. Förhandlingar om neddragningar av antalet anställda har inletts, men ännu inte avslutats.

Orsaken är att allt färre elever de senaste åren placerats på Hassela. Det skriver GT i dag.