Skadedjur i lokalerna

Smutsigt bageri hotas av stängning

Ett bageri hotas av stängning om det inte städas. Redan i november hotades företaget av böter sedan miljö- och hälsoskyddsförvaltningen vid inspektioner sett att det var smutsigt, att vattnet var otjänligt och att det fanns spår av skadedjur.

Vid ett tillfälle sprang till och med en mus mitt på golvet. Dessutom håller taket på att rasa in och stöttas tillfälligt av plastbackar.

Bageriföretaget får tid på sig till den 26 mars att skärpa sig. Om de inte gör det får de betala 45 000 kronor och tvingas upphöra med bageriet.