Fårösund

Tvist om hamnhyra fortsätter

Tvisten mellan Fortifikationsverket och företaget Nordret AB om marinhamnen i Fårösund går vidare. 
Bolaget Nordret, som är ett av Joachim Kuylenstiernas bolag, kräver Fortifikationsverket på flera hundra tusen som ersättning för hyra och elkostnader för flera år.

Fortifikationsverket anser inte att man är skyldig Nordret några pengar eftersom man sa upp kontraktet för snart tre år sedan.

Det blir nu Gotlands tingsrätt som får lösa tvisten.

Samtidigt håller försvaret på Gotland på att se sig om efter en annan hamn.