Byggnadsnämnden

Tillfälligt lov för apotek i Hwitstjärnahuset

1:24 min

Trots tidigare motstånd har byggnadsnämnden på Gotland nu beslutat att ge ett tillfälligt bygglov i fem år för det apotek som tre personer vill starta i en lokal under restaurang Hwitstjärna på Visborgsområdet i Visby.

Ombyggnaden av lokalen till ett apotek påbörjades innan bygglovet var klart och byggnadsnämndens tjänstemän stoppade arbetet.

Men länsstyrelsen gav byggnadsnämnden bakläxa och tyckte att det gick bra med ett apotek i fastigheten.

Men byggnadsnämnden stod fast vid sitt motstånd, med hänvisning till att apotek var handel och det skulle vara olämpligt med tanke på trafiksituationen.

Men nu har alltså en enig byggnadsnämnd beslutat att att ge apoteket på Visborg tillfälligt bygglov på fem år, för att ge personerna som vill starta apoteket, möjlighet att hitta andra lokaler.

Makarna Christina o Per Norrby tillsammans med Birgitta Hjerthén är det som vill starta apoteket. Nu blir det till att beställa resterande utrustning till de färdiga lokalerna och om förhoppningsvis två månader kan det närma sig apoteksöppning på Visborgsområdet.