Tofta

Smågårde kan bli naturreservat

Det kan nu bli ett naturreservat i Tofta i det som kallas Smågårde naturskog, ett område som ägs av Naturskyddsföreningen.

Redan är 2000 föreslog Naturskyddsföreningen att området skulle bli reservat, men då var de borgerliga politikerna emot detta eftersom de vill exploatera området för strandnära boende.

Men nuvarande byggnadsnämnd har nu beslutat att det ska tas fram ett förslag på naturreservat.