Visby kan förtätas på höjden anser MP

6:18 min

Miljöpartiet vill visa hur man kan förtäta och få plats med mer bostäder och parkeringsplatser i centrala Visby. Partiet vill också höja ambitionen för gång och cykeltrafiken.

Det är "Miljöpartiets nätverk för fysisk samhällsplandering" som nu visar skisser på hur man utanför Visbys ringmur kan förändra omgivningen.

En ny Söderportkopia, in till ett nytt bostadsområde vid försäkringskassans hus, både fem och niovåningshus samt parkeringsgarage i samma kvarter.

Mera grönt och cykelbanor från vatten till vatten runt hela Ringmurens yttermurar.Innebär att stänga bland annat Kajserport för trafik.

Även trafiken längs Kungmagnusväg vill Miljöpartiets grupp stoppa och bara tillåta buss o taxi, detta för att förbättra trafiksituationen på Östercentrum och utanför Solbergaskolan, säger Daniel Bergwall som tillsammans med Jörgen Rehnström, Henrik Johansson och skisstecknaren Karl Allan Nordblom idag visade tankar och skisser från Söderport till Österport.

Stadsarkitekten Sven Hedblom som gått med på visningen tyckte det fanns många spännande tankar att fortsätta disskutera.