Rektorkritik mot omorganisation

1:43 min

Det är inte bara skolan som står inför stora förändringar - rektorerna har också en hel del förändringar att vänta. Bland annat ska rektorer inte längre vara chefer för förskola, utan de ska få särskilda förskolechefer. Men det skapar onödiga resor och administration på landsbygden tycker Anki Munter som är rektor för både skola och förskola i Havdhem och Öja.

- Jag tycker inte att det blir bra, utan risken blir att förskolechefen får åka runt på flera små enheter. Och att rektorn får åka runt på många små enheter också, säger Anki Munter.

Politikerna i barn - och utbildningsnämnden vill se över hur skolorna leds. Utifrån skolinspektionens kritik om att förskolan på ön inte får tillräckligt pedagogiskt stöd från rektorerna och den nya skollagen som säger att förskolan ska ha särskilda förskolechefer så föreslår skoldirektör Ann-Chatrin Norrevik den här lösningen.

- Den nya skollagen kräver större krav på rektorer och förskolechefer. Det är ett utökat uppdrag, framförallt för att du ska leda och utveckla verksamheten. Och det kan vara svårt att greppa från ett till sexton år, säger Ann-Chatrin Norrevik.

Själva grundtanken är bra tycker Anki Munter, men hon ser ändå mest fördelar med att en person ansvarar för små skolor med förskola. Det gäller till  exempel när det gäller vem som ska öppna på morgonen och stänga på eftermiddagen.

- Det fungerar alldeles utmärkt. Eftersom det är små enheter så får vi göra det. Och föräldrarna slipper att åka och hämta barn här och där, säger Anki Munther.