Var skall de anställda parkera ?

Anställda vid Försäkringskassan i Visby, som jobbar i Borgens lokaler, undrar var de ska parkera sina bilar när kommunen inför parkeringsavgifter på den stora parkeringen intill Coop Forum, före detta OBS.


Det är idag ett 30-tal av Försäkringskassans anställda som dagligen måste ta bilen till jobbet.

Var någonstans kommer de att kunna parkera i sommar och hur höga kommer avgifterna att bli ?
Ja, det undrar företrädare för de anställda vid Försäkringskassan.