Ronebor vill samla in två miljoner

400 000 kronor har utvecklingsbolaget i Rone hittills fått in till bildandet av bolaget Rone Bod och Bad AB.


Målet är att få in två miljoner kronor. Pengarna ska sen användas till att köpa mark och bygga uthyrningsstugor i socknen.

Utvecklingsbolaget kommer nu att skicka ett brev till samtliga sockenbor och även till sommargotlänningar.

En annan del av planerna är att bygga permanenthus och få fler att flytta till Rone.