De vill motverka våldet mot tjejer

Många ungdomar riskerar att utsättas för så kallat hedersrelaterat våld.
För att förebygga och motverka det vill Studieförbundet Bilda tillsammans med bland andra Tjejjouren på Gotland satsa på samtalsgrupper med flickor på högstadiet i Visby.


Det är framför allt unga flickor som riskerar att utsättas för inte bara hedersrelaterat utan också sexualiserat våld, enligt en undersökning som länsstyrelsen gjort på uppdrag av regeringen.

Länsstyrelsen har fått 500 000 kronor som ska användas för att motverka våldet.
Rädda Barnen, Hassela och Studieförbundet Bilda har ansökt om bidrag för att satsa på olika former av utbildningar och studiegrupper.

Det projekt som Tjejjouren ska medverka i är initierat av studieförbundet Bilda, även RFSU och kommunen medverkar.

Tanken är att grupper på 8-12 högstadieflickor ska träffas en gång i veckan under ett par månader, och prata om känslor och relationer för att stärka självförtroendet och öka förståelsen för varandra.

Också killgrupper ska det satsas på, där tonårspojkar ska kunna diskutera mansrollen, droger och förhållande till tjejer.