Rökavvänjning på lasarettet

Gotland har störst andel människor som röker varje dag. 
Därför arrangeras på torsdag en föreläsning om hur farlig tobaken är och då kommer också nya behandlingsrön att presenteras.

Föreläsare är Matz Larsson, överläkare vid lungkliniken på universitetssjukhuset i Örebro. Larsson driver för närvarande ett så kallat rökslutarprojekt inriktat på yngre rökare.

”Vi behöver bli ännu duktigare på att hjälpa de gotlänningar som vill sluta med sitt tobaksbruk”, anser Anna-Karin Holmberg vid Visby lasarett, som är projektledare för tobaksavvänjningen på sjukhuset.