Fler i arbetsmarknadsåtgärder

Antalet öppet arbetslösa på Gotland är nu 1 685 personer. Det är något färre än under september månad. En förklaring kan vara att fler personer satts i olika arbetsmarknadsåtgärder.

Drygt 900 personer har någon form av arbetsmarknadsutbildning, praktik eller ingår i de riktade ungdomssatsningarna.

Det innebär att 7,2 procent av den arbetsföra befolkningen på Gotland står utanför den ordinarie arbetsmarknaden. I hela riket är motsvarande siffra 6,1 procent.