Allt fler flyttar till Gotland

Gotlands befolkning har hittills i år ökat med 198 personer och  är nu 57 700 invånare.

Fortfarande föds det färre än det dör. Hittills i år har det fötts 362 barn samtidigt som över 500 personer har avlidit.

Befolkningsökningen beror istället på att fler flyttar till ön än  därifrån.

Till och med september månad flyttade drygt 1 700 personer till Gotland, medan 1 400 flyttade härifrån.

I hela landet har befolkningen ökat med knappt 31 000 personer hittills i år.

Det visar statistik från Statistiska centralbyrån.