Vill sprida kunskap om islam

Lärare, socialarbetare och bibliotekarier behöver mer kunskap om muslimsk kultur och religion.

Det anser Rädda barnen på Gotland som vill ordna föreläsningar i ämnet tillsammans med bland annat högskolan.

Nästa år planerar Rädda barnen att bjuda in till tre utbildningstillfällen då det ska handla om barnuppfostran och islam, om att leva som muslim i Sverige och om pappors roll.

Syftet är att öka förståelsen för den muslimska kulturen och för ungdomarnas situation.