Internationell högskolekurs på distans

Hur man upplever tiden eller löser konflikter, ingår i ett nytt ämne vid högskolan på Gotland. ”Interkulturell kommunikation” heter kursen där studenterna lär sig att titta på sig själva och sin egen kultur.

Kursen som är på engelska och vänder sig till studenter i hela världen, genomförs delvis på distans och inleds i februari.
Till nästa sommar ska studenterna samlas i Visby och kursen avslutas på internet nästa höst.

-Det blir spännande att genomföra kursen som genomförs dels på distans och som campus-kurs, säger Gun Eile vid högskolan som bland annat varit i Novgorod i Ryssland och gjort reklam för kursen.

Hittills har ett 30-tal personer anmält sig till kursen i interkulturell kommunikation.