Bankomat på Stora Torget

Det kan bli ytterligare en bankomat i Visby innerstad. Bankomaten ska placeras på Stora Torget och det är nu byggnadsnämnden som får ta ställning till om bankomaten får sättas upp eller inte.
Bankomaten ska kunna ta alla former av bankomatkort.