Huspriserna ökar mest på Gotland

Stockholm (TT)
Den största prisökningen på småhus återfinns på Gotland under senaste tre-månadersperioden. Priserna steg med 10 procent här på ön.


Enligt SCB, Statistiska Centralbyrån, skall dock de gotländska siffrorna tolkas försiktigt, eftersom det är ett litet län med relativt få försäljningar.

Mellan de två senaste tremånadersperioderna (maj-juli jämfört med augusti-oktober) har priserna på småhus gått ner i sju av landets 21 län. Trots det gick priserna upp med en procent i genomsnitt för hela landet under augusti-oktober jämfört med maj-juli. Det framgår av Statistiska centralbyråns (SCB) och Lantmäteriets småhusbarometer.

Den största prisnedgången noteras i Västerbotten med 3 procent. I Södermanland, Östergötland och Kalmar var nedgången i pris 2 procent. I Halland och Västra Götaland var småhuspriserna oförändrade under perioden.

På årsbasis, augusti-oktober 2003 jämfört med samma period i år, har priserna stigit i samtliga län. Prisökningstakten för hela landet ligger på 9 procent.

Genomsnittspriset för ett småhus i Sverige ligger fortsatt på drygt 1,3 miljoner kronor. I Storstockholm är medelpriset drygt 2,6 miljoner. I Storgöteborg och Stormalmö kostar småhusen i snitt drygt 2,0 miljoner kronor.