Flest ammande mammor på Gotland

Stockholm (TT)
Sju av tio svenska barn ammas vid sex månaders ålder -en hög siffra internationellt sett.
Men skillnaderna är stora i landet.


I Norberg i Västmanlands län ammas 33 procent av alla sex månader gamla barn. Några mil söderut, i Köping, ammas 74 procent, visar statistik från landets BVC-mottagningar som Socialstyrelsen sammanställt.

Mest ammade mammorna i Töreboda; 87 procent ammade sina halvårsgamla barn.

Det är också just mammor med sexmånadersbebisar som ökat sin amning mest visar en tillbakablick. Under senare hälften av 1980-talet ammade hälften av mammorna sina sex månader gamla barn, men efter det har siffran stigit. Som mest, 1997, ammades 74 procent av halvårsbarnen. Bland barnen födda 2002 ammades 73 procent, helt eller delvis, när de var sex månader. Det är förmodligen den högsta genomsnittssiffran bland i-länderna, skriver Socialstyrelsen.

Vanligast är det förstås att amma sina barn när de är nyfödda. En vecka gamla ammades 98 procent av alla barn. Flest ammande mammor fanns på Gotland och i Jämtland där 98,7 procent av de nyfödda ammades helt eller fick modersmjölksersättning som komplement.

Vid två månader ammades fortfarande 92 procent helt eller delvis.

Siffrorna, som publiceras på Socialstyrelsens hemsida, visar att i Vadstena gick amningen ner från 100 procent första veckan till 78 procent vid två månader. I Boxholm däremot ammade mammorna lika mycket när barnet var en vecka som vid två månader, 97,8 procent.