Utbyggnaden vid Högklint blir försenad

Utbyggnaden av VA-nätet på Högklint söder om Visby skjuts på framtiden.
Orsaken är att ett par fastighetsägare i området överklagat ärendet.

I många år har de flesta som velat bygga ut eller bygga helt nytt i området runt Fridhem fått nobben, eftersom det inte funnits kommunalt vatten och avlopp i området.

Men nu har utbyggnaden kommit igång - fast än så länge är bara etapp ett ner till Axelsro klar, och meningen var att etapp två skulle kommit igång nu i höst.

Men så blir det alltså inte. Kommunen rådgjorde med länsstyrelsen om var man skulel placera pumpstationen, och den mest lämpliga platsen ansågs vara strax ovanför Buske fiskeläge, söder om Fridhem.
Närmaste grannarna hade inget att invända, men det hade ett par andra fastighetsägare längre upp som överklagade.

Det är det som gör att den nya VA-anläggningen drar ut på tiden. Också etapp tre ner mot Ygne blir försenad.