Högskolan på Gotland satsar vidare

Högskolan på Gotland vill tiodubbla antalet utländska elever på fem år, från 30 till 300.
Det är inskrivet i högskolestyrelsens vision, som nu är fastlagd.


Det skall dessutom satsas ännu mer på studier av Östersjöregionen.

Det kan bli fråga om att tillsätta två deltidsprofessurer. Dels i Östersjöns handel och dels i Östersjöns kultur. För det finns det 750 000 kronor avsatta.

Högskolan vill dessutom satsa på en hållbar utveckling av Östersjöregionen, miljöfrågor, turism samt gemensam historia i Östersjöregionen. För det finns det två miljoner kronor och det kan bli mer pengar, tror Leif Borgert som är rektor på Högskolan.