Systemets försäljning minskar

Systembolagets försäljningen av alkohol minskade på Gotland under oktober månad, jämfört med samma månad förra året. Mest minskade försäljningen av spritdrycker, men även försälljningen av vin, öl och cider minskade.

Totalt har Systembolaget på Gotland sålt över 200 000 liter alkoholdrycker under årets första tio månader.

Även i resten av landet minskade försäljningen av alkohol kraftigt under oktober månad.

Mätt i ren alkohol var minskningen 8,5 procent i oktober jämfört med samma månad 2003.