Gotlandspolisen behöver mer pengar

Det fattas drygt sju miljoner kronor till polislönerna på Gotland nästa år. Länspolismästare Anette Wilén är bekymrad över läget, men Rikspolisstyrelsen säger att det inte blir mer pengar till polisen på Gotland.

Polismyndigheten på Gotland hävdar att Rikspolisstyrelsen  lovat mer pengar för att öka antalet poliser på Gotland från 83 till 100.

Det målet nåddes redan i januari förra året och hittills har lönerna betalats med bland annat sparade pengar och pengar till ombyggnaden av polishuset i Visby.

Men för nästa år behövs mer pengar, annars hotar uppsägningar av civilanställd personal, samtidigt som polismän tvingas överta deras arbetsuppgifter.
Länspolismästare Annette Wilén skriver till Rikspolisstyrelsen att det nuvarande förslaget till medelsfördelningen inte kan accepteras.

Men Rikspolisstyrelsens ekonomidirektör Ann-Sofie Löth säger att det inte getts några skrifliga löften om mer pengar.
Rikspolisstyrelsen har bara 15 miljoner att fördela till hela landet och det blir inte mer pengar till Gotland, eftersom det övriga polisväsendet befinner sig i minst lika prekär situation.