Stort underskott för räddningstjänsten

Trots ett tillskott på fyra miljoner kronor ser räddningstjänsten på Gotland ut att gå mot ett underskott på tre och en halv miljon kronor i år.
Kommunen har tillsatt en krisgrupp för att se över verksamheten

- Det kan vara så att räddningstjänsten har för lite medel, eller också måste vi sänka ambitionsnivån för räddningstjänsten, säger kommunalrådet Åke Svensson (s).

Kostnaden för ambulanserna ökar, till följd av den höjda kvalitén på ambulanssjukvården.

Räddningshelikoptern ska också kunna användas mer effektivt, men att dra in den helt är otänkbart, enligt Åke Svensson.