Sudrets kultursällskap läggs ner

Sudrets kultursällskap på Gotland läggs ner efter drygt tio års verksamhet. Föreningen bildades 1991 och målet var att stimulera det kulturella livet på Sudret året runt.

Med åren har antalet kulturarrangemang på Sudret ökat både i hembygdsföreningens regi och dels kring Vamlingbo prästgård.
Dessutom har kultursällskapet samlat en allt mindre skara medlemmar.
Därför har nu beslut tagits om att lägga ner verksamheten