Skall ge sin syn på kyrkans framtid

Representanter för Gotland kommer att ge sin syn på kyrkans framtid vid ett seminarium på Kneippbyn i morron fredag.

Symposiet, på temat ”Tradition och förnyelse”, hålls med anledning av biskop Lennart Koskinens 60-årsdag.

Representanter för bland annat kommunen, förenings- och näringslivet, kulturen och försvaret har bjudits in för att ge sin syn på kyrkan och framtiden.

Bland deltagarna finns länsteaterchefen Örjan Herlitz, professorn och uppfinnaren Kaj Mikkos, antikvarie Gun Westholm från Fornsalen och chefen för barn-och utbildningsförvaltningen Lars Danielsson.