Idag fick Gotland ja till rötslam

Naturvårdsverket har idag sagt ja till en ansökan från Gotland om att få använda rötslam på åkrar där man odlar hampa.

Det är Gotlands Industrihampa AB som vill ta hand om allt rötslam från kommunens reningsverk för att använda det som gödning på hampaåkrarna.

Rötslammet, det är det som blir över när vatten och avlopp från hushållen och industrin renats vid reningsverken.

Det är egentligen förbjudet att använda rötslam på åkrar eftersom det innehåller tungmetaller. Inte för att det kommer så mycket från industrin här, utan det handlar nästan utreslutande om koppar från vattenledningarna.

Men försök som gjorts på Gotland visar att hampan tar upp och binder tungmetallen i sig.

Idag skickas slammet från reningsverken på Gotland till fastlandet, där det används för att täcka över gamla soptippar.
Men nu blir det alltså kvar på Gotland som gödning.