Fartyg släppte ut olja öster om Gotland

Ett cypernregistrerat fartyg misstänks för att ha släppt ut omkring sex kubikmeter olja i havet öster om Gotland.
Kustbevakningen, som observerade utsläppet, har beordrat fartyget att stanna och har personal som gått ombord.


Fartyget kommer sannolikt att beordras att gå till en gotländsk hamn i väntan på utredning och förhör.

Enligt kustbevakningen kan oljan inte saneras utan den kommer troligen att lösas upp.