Sex får fortsatt jobb i Hemse

6 av de totalt 16 anställda vid Hemse Dörrproduktion kommer att få behålla jobben vid dörrföretaget, trots konkursen.

Det står nu klart sedan konkursförvaltaren nått en uppgörelse med fordringsägarna. Övriga anställda tvingas däremot lämna sina jobb.

Störste fordringsägaren i konkursen och tillika moderbolag, det vill säga träproduktionsföretaget Jutlandia, tar över sex anställda, maskiner och varor från konkursboet. Dessutom är det två anställda vid Jutlandia som delvis berörs av Hemse Dörrproduktion som får fortsatt jobb.

Förhandlingar har också förts med ett stort träföretag på fastlandet som visat intresse för att ta över verksamheten. Men eftersom ägarbilden är komplicerad. har de förhandlingarna inte kunna slutföras. Vilket bland annat beror på att själva industrifastigheten ägs av moderbolaget,.

Det innebär att dörrproduktionen i Hemse nu fortsätter, om än i minskad omfattning.

Det innebär också att förhandlingarna med fastlandsföretaget nu kan föras direkt med Jutlandia. Och som konkursförvaltaren bedömer så finns det fortfarande goda förutsättningar för att fastlandsföretaget kan ta över dörrproduktione och på sikt även återanställa de som nu får lämna sina jobb.

Edgångssammanträde i konkursen hålls i början av december.