Hästar måste flyttas längre bort från bostäder.

Det kan bli svårare att få ha hästhage nära bostäder efter en dom i Miljööverdomstolen. Domen slår fast att en hästägare i Nyköping måste flytta sina hästar eftersom de ligger för nära ett fritidshusområde där det bor en allergisk pojke.

Domen kan få konsekvenser även för Gotlands del.

- Här på Gotland är det vanligt att djur hålls nära bostäder, säger Leif Söderström på miljö-och hälsoskyddskontoret i Visby.