Mobiltelefonmast kan få byggas i Pilhagen

Det ser nu ut som om den planerade mobiltelefonmasten och två teknikbodar kan byggas i Pilhagen i Visby. Tidigare har kommunen sagt nej till anläggningsföretagets ansökan om byggnadslov. Men nu anser länsstyrelsen att det var ett felaktigt beslut. Kommunens beslut upphävs därmed. ---

Kommunen sa nej till masten med tanke på de närboendes hälsa, eftersom man befarade strålning från masten. Men länsstyrelsen påpekar att masten ligger utanför skyddsavståndet till närmaste bostad. Och dessutom är ändamålet med masten av intresse för allmänheten och därför upphävs kommunens tidigare beslut och masten ska kunna byggas.