Gotlandshem får sälja hyreshus i Burgsvik

Länsstyrelsen har gett Gotlandshem tillstånd att sälja två hyreshus i Burgsvik. Båda husen innehåller totalt 30 lägenheter. Hyresgästerna har informerats om att de får en ny hyresvärd och har inte haft några invändningar.

Gotlandshem har fortfarande ett 30-tal hyreslägenheter i Burgsvik och det allmännyttiga bostadsföretaget är fortfarande representerat på flera orter på landsbygden. Det innebär att allmännyttan fortfarande har inflytande över hyressättningen på landsbygden och därför kan länsstyrelsen säga ja till försäljnngen.