Sökandet efter saknade besättningsmannen förgäves

Sökandet efter den besättningsman som vid åttatiden idag föll överbord från den holländska oljetankern Arctica vid Landsort har nu avbrutits utan resultat. Destination Gotlands M/S Visby, deltog också i sökandet, men fortsatte sedan sin ordinarie tur till Nynäshamn cirka trettio minuter försenad.