Kaptenen nekar fortfarande till miljöbrott

Förhören har nu återupptagits med befälhavaren och maskinchefen på det cypernregistrerade fartyg som misstänks ha släppt ut cirka 6 000 liter olja öster om Gotland i torsdags.

Kaptenen och maskinchefen nekar fortfarande till alla anklagelser om miljöbrott. Samtidigt fortsätter den tekniska undersökningen och tills vidare får fartyget, som tagits i beslag, ligga kvar i Slite.