Barnnätverket på ön inspirerar andra

Gotland har ett unikt arbetssätt när det gäller barn- och ungdomar med särskilda behov. Det hela kallas för barnnätverket och är ett samarbete mellan de verksamheter som jobbar med barn som behöver extra stöd.

Barnläkaren Katarina Michanek var med och tog initiativet till något som idag inspirerar på andra håll i landet.

Det som för nästan tio år sedan var en litet samarbete blev sedan allt större med allt fler myndigheter inblandade. En kartläggning av hur de här barnen med särskilda behov togs om hand i vårdkedjan visade att det var många verksamheter inblandade. Och förutom barnkliniken, barnhabiliteringen och barnpsykiatrin kom nätverket att utökas med socialtjänsten, barnavårdcentralerna och skolhälsovården. Officiellt etablerades barnnätverket för fyra år sedan och idag träffas barnnätverket en gång i månaden för att diskutera vad man behöver samarbeta kring.