Kyrkoruinerna bör användas mera

I somras var det 13 bröllop i Visbys kyrkoruiner och dessutom ett antal konserter, men de borde kunna utnyttjas mera. Det anser byggnadsantikvarie Jörgen Renström på Fornsalen som just nu tittar närmare på hur ruinerna används.

Bland många mer eller mindre fantasifulla förslag finns det om att anordna bastu i ruinerna.

Ett annat förslag kommer från Föreningen Trädgårdsön som kan tänka sig en utställning i ruinerna.