Centern har ökat med nästan 100

Center-organisationerna på Gotland har fått närmare 100 nya medlemmar och har nu totalt uppemot 2000 medlemmar.

Det konstaterades på helgens Höststämma där också 27 namn föreslogs till centerns riksdagslista inför valet 2006.
Bland kandidaterna kan nämnas Lars Thomsson i Vänge som ju inte nådde ända fram vid förra valet.