Skogen på Gotland mår inte bra

Den gotländska skogen mår inte riktigt bra. Angrepp av svamp är en av orsakerna.
Under de senaste åren har skador på tall, men även på ask och ekar kunnat konstateras.

Skadorna i skogen kommer att tas upp på det seminarium som arrangeras på Lövsta i Roma idag.
Pia Barklund, docent vid Sveriges Lantbruksuniversitet, har gjort omfattande undersökningar av skadorna på Gotland och hon kommer att redogöra för dessa på dagens seminarium, men även om andra sjukdomar som drabbat träd i de gotländska skogarna.