Dåliga avlopp i Näs

Ett 10-tal fastighetsägare i Näs på sydöstra Gotland, har fortfarande bristfälliga avloppsanläggningar.

Under de senaste 15 åren har avloppen kontrollerats flera gånger och länsstyrelsen konstaterar att fastigheterna fortfarande har undermåliga anläggningar med direktutsläpp till en kanal som mynnar ut i Burgsviken.

Trots att fastighetsägarna har överklagat beslutet om nya avloppsanläggningar står länsstyrelsen fast vid att avloppen inte uppfyller dagens krav på rening.

Områdets karaktär med dåliga naturliga förutsättningar för infiltration medför dessutom risk för att grundvattnet förorenas.

Länsstyrelsens beslutet kan överklagas till Miljödomstolen i Stockholm.